Fiskere 7 - original av Øivind Sand

Bildet er rammet inn med bred gull trelist. Størrelsen på innramming varierer noe.