Hele galleriet

Johannessen valgte selv Brand da han fikk en forespørsel om å illustrere et stykke av Ibsen for Art Concordre i Paris. Brand "Passet hans lynne", som han selv beskrev det. Illustrasjonene har blitt stående som det mest litterære innen Johannessens grafikk. Fargelitografiene sies å være mer frie tolkninger, vignettene er de egentlige illustrasjonene. I fargelitografiene benytter Johannessen billedelementer man finner i hans øvrige produksjon: Sommerfuglformene og landskapet med den dramatiske, høye himmelen over. Fjellene er et symbol på mektige åndskrefter; et viktig tema i Brand. Fjellet med breen er et gjennomgående motiv, stilisert til en trekantform. Johannessen forlater aldri det dekorative og beveger seg mellom det abstrakte og figurative som ellers i sin produksjon. Tusjlaveringen, en av de fineste kvalitetene i Johannessens litografier, sammen med etsningen, skaper en dekorativ overflate. Det er nærmest som om former forvitrer foran øynene våre.

Loader iconLast inn flere