Kunstanmeldelse, Kjell Erik Killi Olsen - Begynnelsen