Thore Heramb (1916 - ) - Om Å være ett med naturen