Frank Brunner

Frank Brunners motiver har ofte en tvetydighet i seg. Bildene uttrykker noe bakenforliggende. I tillegg er han p evig jakt etter kombinere motsetningene mellom det beregnede uttrykk og det impulsive anslaget.

SE KUNSTNERPROFIL
Se flere