Jens Johannessen

  • JENS JOHANNESSEN (f. 1934) var en av våre første nonfigurative malere.
  • JENS JOHANNESSEN (f. 1934) var en av våre første nonfigurative malere.

  • JOHANNESSENS malerier har referanse til norsk rosemaling, natur og har ekstremt tykke lag med maling.
  • JOHANNESSENS malerier har referanse til norsk rosemaling, natur og har ekstremt tykke lag med maling.

  • GRAFIKEREN Jens Johannessen har betydd enormt for norsk grafikk med sine vignetter og ikke minst litterære illustrasjoner.
  • GRAFIKEREN Jens Johannessen har betydd enormt for norsk grafikk med sine vignetter og ikke minst litterære illustrasjoner.

Biografi

JENS JOHANNESSEN har en særpreget teknikk og et karakteristisk, og han fremstår som en selvstendig og egenartet maler. De siste årene har han trukket seg tilbake, men han regnes som en av våre viktigste nonfigurative malere, reprsentert i de fleste norske hjem med sin grafikk. Astrup Fearnley-museets retrospektive utstilling med hans malerier for ti år siden ble hyllet av kritikerne.

- - Bildene mine er jo etter mitt skjønn ikke nonfigurative, det er figurative elementer hele tiden. Jeg kommer ikke vekk fra at jeg er nødt til å beholde noe, skriver Jens Johannessen i sin grafikk-bok fra Grøndahl/Dreyer.

Norsk etterkrigskunst var primært nonfigurativ. Stilen kalles ofte for Pariserskolen, siden malemåten hadde sitt utspring i fransk maleri etter 1945. Debatten runget et tiår her til land før den nonfigurative retningen hadde etablert seg som en ledende kraft mot utgangen av 1950-årene. En av våre eksponenter for det nonfigurative språket var Jens Johannessen.

Jens Johannessen er en utdannet og profesjonell kunstner som kom inn i det norske kunstmiljøet på 1960-tallet med stor bevissthet, samtidig som han var godt kjent med den internasjonale kunstneriske utviklingen. Han kjente til kunsthistorien, nasjonalt og internasjonalt, han så forbindelsen mellom dansk og norsk maleri, og hadde på større eller mindre avstand fulgt med i utviklingen av den abstrakte kunsten, Paris-skolen, amerikansk modernisme.

- Ingen av samtidskunstnerne kan måle seg med Jens Johannessen. Etterspørselen etter hans bilder kan minne om Kai Fjells popularitet på slutten av 1980-årene. Jens Johannessen er en av de norske kunstnerne med størst prisøkning de siste årene, skrev Dagens Næringslib på begynnelsen av 2000-tallet.

Han visste at kunsten ikke lenger var knyttet til spesielle teknikker og var fragmentert og hadde mange forskjellige premisser. Han hadde også sett reproduksjoner av den internasjonale samtidskunsten. Hans røntgenbilder fra 1960-årene og 1970-tallets "skjærebilder" utgjorde viktige bidrag til nyere norsk kunsthistorie. Johannessens største egenskap har likevel vært at han aldri har stått stille og hele tiden fornyet seg. Slik ervervet han posisjonen som en av Norge største kunstnere for flere ti år siden.

- Selv om man lett finner spor i malingen som tyder på til dels hardhendte midler, som kniv og slipemaskin, så er det stofflige sluttresultatet ingen herjet slagmark - men en patina med aura av edel vare, skrev Dagbladet.

Johannessen er utdannet fra Kunstskolen i Trondheim under Roar Wold (1957-58 ) og Statens kunstakademi under Reidar Aulie (1958-61). Johannessen er representert i Museet for samtidskunst med flere arbeider. Han har vært utstilt i inn- og utland og er representert i samtlige norske offentlige samlinger. Han har også hatt en rekke utsmykningsoppgaver. Utstillinger: (i utvalg). Han har hatt separatutstillinger i Nasjonalgalleriet, Kunstnerforbundet, Kunstnernes Hus, Henie Onstads Kunstsenter, Museet for samtidskunst og Galleri Haaken. I utlandet har Johannessen hatt utstillinger i bl.a. Galerie Gunther Franke i Munchen, Art Concorde i Paris, Det Runde Tårn i København og Nasjonalbiblioteket i Roma. I 1991 fikk han Prins Eugen-medaljen .

Av illustrasjoner kan nevnes: Høstblad, Fugl i vår og Sommerfabel av Peder W. Cappelen, Victoria av Knut Hamsun, Dikt i utvalg av Olaf Bull, 30 original-litografier til Brand av Henrik Ibsen, Forrådt av Amalie Skram, Anne av Paal Helge Haugen (valgt til Årets Vakreste Bok i 1989), Geir Tveitts musikk Nøkken og Måltrost, Svarttrost av Harald Sverdrup.

Hans arbeider fra senere år er gjerne i stort format, oppdelt i felter med rytmisk bevegede, dansende figurer og stofflig fint gjennomarbeidet.

Les mer

CV

Utdanning
1958 1961 Statens kunstakademi under Reidar Aulie (1958-61)
1957 1958 Kunstskolen i Trondheim under Roar Wold
Separatutstilling (utvalg)
2002 Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo
1998 Galleri Haaken, Oslo
1995 Galleri Haaken, Oslo
1994 Hammerlunds Kunsthandel, Oslo
1993 Galleri Riis, Oslo
1993 Museet for samtidskunst, Oslo
1988 Hammerlunds Kunsthandel, Oslo
1987 Galleri Haaken, Oslo
1986 Galleri Ismene, Trondheim
1986 Hammerlunds Kunsthandel, Oslo
1985 Galleri Riis, Oslo
1982 Galleri J.M.S., Oslo
1982 Galleri Ismene, Trondheim
1981 Galleri Riis, Oslo
1980 Galleri J.M.S., Oslo
1980 Galleri Riis, Oslo
1977 Galleri Haaken, Oslo
1976 Bergens Kunstforening
1976 Nasjonalgalleriet, Oslo
1976 Galleri Riis, Trondheim
1974 Galerie Gunther Franke, Munchen
1973 Galleri Haaken, Oslo
1972 Galleri Haaken, Oslo
1971 Kunstnernes Hus, Oslo
1970 Galleri Haaken, Oslo
1969 Trondhjems Kunstforening
1967 Galleri Haaken, Oslo
1967 Bergens Kunstforening
1967 Stavanger Kunstforening
1965 Galleri Haaken, Oslo
1964 Galleri Haaken, Oslo
1961 Kunstnerforbundet, Oslo
Gruppeutstilling (utvalg)
2000 Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo
1997 Galleri Haaken, Oslo
1995 Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo
1993 Galleri J.M.S., Oslo
1992 Museet for samtidskunst, Oslo
1991 Galleri Haaken, Oslo
1990 Galleri Ismene
1988 Nasjonalbiblioteket i Roma
1987 Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden
1987 Galleri Haaken, Oslo
1987 Galleri Riis, Oslo
1987 Galleri Ismene, Trondheim
1987 alleri J.M.S., Oslo
1987 Galleri F15, Moss
1987 Kunstnernes Hus, Oslo
1986 Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden
1985 Galleri Haaken, Oslo
1985 Nordisk Konstcentrum, Helsinki
1983 Galleri Haaken, Oslo
1982 Galleri Haaken, Oslo
1982 Galleri Riis, Oslo
1980 Kunstallezu Kiel; Kunsthalle Darmstadt
1979 Galleri Haaken, Oslo
1979 Aarhus Kunstmuseum; Haderslev Museum
1978 Stenersens Samlinger, (Rolf Stenersens gave til Bergen by)
1976 Munchmuseet, Oslo (Akersamlingen)
1973 Riksgalleriet
1973 Oslo Kommunale Kunstsamlinger (Rolf Stenersens gave til Oslo by)
1973 Galleri Haaken, Oslo
1971 Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden
1971 Riksgalleriet
1970 Trondhjems Kunstforening
1970 Smithsonian Institution, Washington, D.C.
1970 The Herbert Art Gallery and Museum, Coventry
1968 Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden
1968 Camden Arts Centre, London
1968 Konsthallen, Lund
1968 Riksgalleriet
1966 Salon des Réalités Nouvelles, Paris
1966 Salon des Galeries Pilotes, Lausanne           
1965 Salon des Jeunes, Paris
1964 Tønsberg Kunstforening; Larvik Kunstforening; Sandefjord Kunstforening
1960 Trondhjems Kunstforening
1959 Trondhjems Kunstforening
I utsmykning
dec
Innkjøp
Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Oslo
Bergen Kunstmuseum
Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden
Lillehammer Kunstmuseum
Museet for samtidskunst [tidl. Nasjonalgalleriets og Riksgalleriets samlinger], Oslo
Norsk kulturråd
Oslo Kommune, Kunstsamlingene
Rogaland Kunstmuseum, Stavanger
Rolf Stenersens Samlinger, Oslo og Bergen
Taipei Fine Arts Museum
Trondheim Kunstmuseum
Priser
2005 Anders Jahres kulturpris
1998 Kommandør av St. Olavs Orden
1993 Prins Eugen-medaljen
Stipender
1976 1978 Statens 3-årige arbeidsstipend
Se fullstendig CV