Else-Maj Johansson

  • Foto: Jan Bergstam
  • Foto: Jan Bergstam

Biografi

Else-Maj Johansson er født i Sverige, men etter seks års opphold i Paris flyttet hun i 1986 til Moskenesøya i Nord-Norge. Hun hadde sin første separatutstilling i Galleri St Nikolaus i Stockholm og har siden hatt en lang rekke utstillinger både i Sverige og Norge, så vel som i Paris. Listen over kollektivutstillinger er også omfattende, fra den første utstillingen i Konsthallen i Gøteborg i 1956 og videre gjennom en lang rekke utstillinger i Norge, Sverige og Frankrike. Else-Maj Johansson har mottat den svenske stats arbeidsstipend og "Statens Konstnarbidrag", hun er innkjøpt av bl.a. Nationalmuseum i Stockholm, HM Konungens samlingar og en lang rekke svenske fylkessamlinger.

Les mer