Pushwagner - En dag i familien Manns liv: nr 5 - Dæ-dæ
Info Kjøp

En dag i familien Manns liv: nr 5 - Dæ-dæ av Pushwagner

Motivbeskrivelse

NB! Trykket er av en viss alder og er noe preget av dette
Serigrafiserien: En dag i familien Manns liv 1980
"En dag i familien Manns liv" ble til etter et langvarig visuelt/litterært samarbeidsprosjekt mellom Pushwagner og forfatteren Axel Jensen. Serien ble trykket av silketrykker Gunner Fredriksen i 1979-80.

Pushwagner

Pushwagner

Se kunstnerprofil

HARITON PUSHWAGNER (døpenavnet er Terje Brofoss) tok kunstnernavnet sitt i hippie-epoken. "Hari"- står for Hare Krishna, "-ton" gir navnet tyngde. "Pushwagner" refererer til supermarkedenes trillevogner - et spark til konsumsamfunnet. Pushwagners verden er like aktuell i dag som da han skapte den på 1960-tallet, som hans berømte tegneserie, Soft City, med 269 tegningene i A3-format laget mellom 1969 og 1975. Fra denne verdene spirnger alle hans motiver ut. Hans Selvportrett, der han gjennom ett år i 1972 under en psykose, tegnet inn 23 000 menneskefigurer i en meterhøye hodeformen , er unikt i verdenshistorien.

- Pushwagner viser oss destruksjonen, det negative ved moderniteten. Kvalmen i systemet. Og han treffer samfunnet og enkeltindividets berøringsangst relatert til de store spørsmålene. Avmakten er fremtredende i dagens samfunn, ikke minst overfor klimaendringene, fattigdomsproblematikken eller den økende økonomiske krisen i Europa. Det er få som griper fatt i de store perspektivene og de eksistensialistiske spørsmålene slik han gjør i samtidskunsten / eller politikken. Hva slags verden er det vi lever i? Men Pushwagner bruker satire og galgenhumor. Jeg tror folk også blir betatt av hans fine skravering, detaljrikdom og farger og form, det suggererende perspektivet og repetisjonen som han hele tiden bruker som en slags effekt. Men ved hjelp av ironien tror jeg folk treffes av budskapet, forteller Tone Lyngstad Nyaas, kurator ved Haugar Vestfold Kunstmuseum i Tønsberg.